CmsContents

1st LAB Consortium


Zoals bekend is er in Nederland door COVID-19 een tekort aan testcapaciteit op COVID-19. Uit een inventarisatie van Fenelab onder haar leden bleek dat Nederland over veel laboratoriumcapaciteit beschikt, ook buiten de zorg, en dat ons land sterk is in innovatie op het gebied van laboratoriumdiagnostiek. Fenelab heeft onder haar leden 8 laboratoria gevonden die bereid zijn een helpende hand te bieden in de huidige pandemie. Dankzij deze hulpvaardigheid kon Fenelab een consortium vormen dat fungeert als één aanspreekpunt voor het verwerken van de COVID-19-tests. Het doel is om de huidige noodtoestand te verbeteren.

Het gaat om het snel creëren van extra testcapaciteit. Het 1st LAB Consortium kan de testcapaciteit direct opschalen met 8.000 tests per dag. Dit aantal zal dan, in enkele maanden en naar gelang de vraag, oplopen tot maximaal 20.000 tests per dag. Deze capaciteit wordt beschikbaar gesteld door laboratoria die een mooi netwerk vormen door heel Nederland. Hiermee helpt het consortium de Nederlandse testcapaciteit.