CmsContentsDe laboratoria van het 1st LAB Consortium zijn door het RIVM geaccrediteerd om zelfstandig COVID-19 diagnostiek uit te voeren in keel-neusswabs en speekselmonsters.De laboratoria van het 1st LAB Consortium zijn door het stichtingsbestuur geaccrediteerd voor accreditatie ISO 17025.

RIVM

Het RIVM heeft erkend dat de laboratoria van het 1e LAB Consortium zelfstandig COVID-19 Diagnostiek mogen uitvoeren. Ze hebben ook een vergunning om COVID-19-diagnostiek uit te voeren in speekselmonsters.

Raad voor Accreditatie - ISO 17025

Sinds 5 mei 2021 zijn de laboratoria van het 1e LAB Consortium door de RvA geaccrediteerd voor:

  • Ontvangst, voorbewerking, RNA-extractie en transport van menselijke neus- en/of keelswabs.
  • Detectie van SARS-CoV-2-virus in menselijke neus- en/of keeluitstrijkjes.