CmsContents

Het 1st Lab Consortium


In maart 2020 werd duidelijk dat er een sterk tekort ontstond in de testcapaciteit voor de PCR test. Naar aanleiding van deze constatering voerde Fenelab onder haarleden een inventarisatie uit waaruit duidelijk werd Nederland, ook buiten de gezondheidszorg, over veel laboratoriumcapaciteit beschikt en dat ons land sterk is in innovatie op het gebied van laboratoriumdiagnostiek. Fenelab heeft onder haar leden 9 bedrijven bereid gevonden om de helpende hand toe te steken in de huidige pandemie. Dankzij deze hulpvaardigheid heeft het 1st Lab Consortium een consortium kunnen vormen dat als één loket fungeert voor het verwerken van de COVID-19 testen.

Meer“Voorheen liep de resultaten verwerking moeizaam doordat het digitale stuk onvoldoende presteerde. Sinds ik met 1st Lab Consortium in zee ben gegaan loopt de dataverwerking zeer snel en overzichtelijk. De dienstverlening is zeer professioneel.”

- Max Roggerveen, New Test Clinic