CmsContents

1st LAB consortium


In maart 2020 werd duidelijk dat er een sterk tekort was aan de testcapaciteit voor de PCR-test. Naar aanleiding van deze constatering heeft de Vereniging van geaccrediteerde laboratoria Fenelab een inventarisatie uitgevoerd onder haar leden waaruit bleek dat Nederland over veel laboratoriumcapaciteit beschikt, ook buiten de zorgsector, en dat ons land sterk is in innovatie op het gebied van laboratoriumdiagnostiek . Fenelab heeft onder haar leden een groep bedrijven gevonden die bereid zijn een helpende hand te bieden in de huidige pandemie. Dankzij deze hulpvaardigheid heeft Fenelab een consortium kunnen vormen dat fungeert als een one-stop-shop voor het verwerken van de COVID-19-tests. Inmiddels is dit consortium uitgegroeid tot het 1st LAB consortium

Meer“Voorheen was het verwerken van de resultaten lastig omdat het digitale gedeelte niet voldoende presteerde. Sinds ik met het 1st LAB consortium ben gaan werken, is de gegevensverwerking erg snel en duidelijk verlopen. De service is zeer professioneel.”

- Max Roggerveen, New Test Clinic