CmsContents

Fenelab Consortium COVID-19


In maart 2020 werd duidelijk dat er een sterk tekort ontstond in de testcapaciteit voor de PCR test. Naar aanleiding van deze constatering voerde Fenelab onder haarleden een inventarisatie uit waaruit duidelijk werd Nederland, ook buiten de gezondheidszorg, over veel laboratoriumcapaciteit beschikt en dat ons land sterk is in innovatie op het gebied van laboratoriumdiagnostiek. Fenelab heeft onder haar leden 9 bedrijven bereid gevonden om de helpende hand toe te steken in de huidige pandemie. Dankzij deze hulpvaardigheid heeft Fenelab een consortium kunnen vormen dat als één loket fungeert voor het verwerken van de COVID-19 testen.

Het Fenelab Consortium bestaat uit 9 bedrijven, waarvan 8 laboratoria. Fenelab is een vereniging van geaccrediteerde laboratoria. De 8 aangesloten laboratoria zijn allemaal actief in de Agro Food industrie en controleren op dagelijkse basis de voedselveiligheid van mens en dier. Omdat de 8 laboratoria de PCR test dagelijks uitvoeren was en is er voldoende rest-test capaciteit over de PCR-apparatuur. Het 9de bedrijf is een IT-specialist die ons helpt voor alle data overdracht en de contacten met het CoronIT systeem.

Het betreft het snel creëren van extra testcapaciteit. Het Fenelab Consortium COVID-19 kan de testcapaciteit direct opschalen met 8.000 tests per dag. Dit aantal zal vervolgens, in enkele maanden en naar gelang de vraag, oplopen naar maximaal 20.000 tests per dag. Hiermee helpt het consortium de Nederlandse testcapaciteit.