CmsContents     

Gezondheidszorg


Het Fenelab Consortium COVID-19 werkt nauw samen met partijen als de Dienst Testen, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Raad voor Accreditatie (RvA) en het RIVM om de beschikbaarheid van gevalideerde testen te garanderen. Samen houden we scherp in de gaten dat de uitslagen van testen binnen de korst mogelijke tijd beschikbaar zijn en dat we niet boven het toegestane percentage foute uitslagen uitkomen. Tevens houden we ons bezig met testontwikkeling en validatie van nieuwe testen, hiervoor werken we ook met (inter)nationale partners.