Disclaimer

Disclaimer hetcoronalab.nl

Het 1st Lab Consortium (Kamer van Koophandel: 81374429), hierna te noemen 1st Lab Consortium, verleent u hierbij toegang tot hetcoronalab.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Het 1st Lab Consortium behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de het 1st Lab Consortium.

Beperkte aansprakelijkheid

Het 1st Lab Consortium spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden producten en/of diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten en/of diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van het 1st Lab Consortium.

In het bijzonder zijn alle omschrijvingen van diensten, producteigenschappen en prijzen op de Website onder voorbehoud van type­ en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan het 1st Lab Consortium nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de op de Website getoonde informatie teksten, afbeeldingen, diensten en producten liggen bij het 1st Lab Consortium en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van op de Website getoonde informatie teksten, afbeeldingen, diensten en producten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het 1st Lab Consortium, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.