CmsArticles / Read Only

PERSBERICHT

Fenelab Consortium verwerft met 8 laboratoria één gezamenlijke accreditatie voor SARS-CoV-2 PCR testen

Meteren, 11 mei 2021. Sinds januari voert het Fenelab Consortium COVID-19 PCR-analyses uit op verzoek van de Rijksoverheid. Hiermee is invulling gegeven aan de maatschappelijke noodzaak voor extra testcapaciteit. De deelnemende laboratoria hebben elk individueel al uitgebreide ervaring met PCR en waren eind vorig jaar al door het RIVM erkend (gevalideerd) voor COVID-19 testen. Ook zijn zij recent door het RIVM toegelaten om COVID-analyses in keel/neus uitstrijkjes en speeksel monsters uit te voeren.

Gezamenlijke en specifieke accreditatie

Vorige week hebben niet-medische testlaboratoria de methode specifieke accreditatie voor SARS-CoV-2 RNA met behulp van PCR aan hun scopes toegevoegd. En dat naast de accreditatie voor de gezamenlijk geëxploiteerde CEL XL (Centraal Extractie Laboratorium in Vlaardingen). Het feit dat de Raad voor Accreditatie (RvA) in één proces tegelijkertijd de scope van acht geaccrediteerde laboratoria heeft willen uitbreiden is nooit eerder gebeurd en uniek in Nederland!

Sterke samenwerking

Begin van dit jaar zijn 9 organisaties, lid van de branchevereniging Fenelab, gestart met het uitvoeren van PCR testen voor GGD-teststraten. Het zijn deze leden die dit mogelijk maken: LabWing, Masterlab, Merieux Nutrisciences, Nofalab, Normec Biobeheer, NutriControl, Nutrilab, SGS en Triskelion. Deze organisaties hebben daartoe al eind vorig jaar het consortium opgericht.

Sterke samenwerking door de niet-medische laboratoria maakt het gezamenlijk verwerven van deze accreditatie van de Raad voor Accreditatie mogelijk. De laboratoria zijn door de RvA bevoegd verklaard om PCR testen uit te voeren voor de voedingsmiddelenindustrie binnen de internationale ISO-norm (ISO 17025). De afzonderlijke 8 laboratoria hebben nu naast een accreditatie voor de CEL XL ook een accreditatie voor SARS-COV-2 PCR aan de scopes toegevoegd. In dit proces hebben deze laboratoria hun kwaliteitssystemen op elkaar afgestemd om zodoende ook de gezamenlijk geleverde kwaliteit te kunnen borgen.

Dit is uniek omdat nu voor het eerst 8 concurrerende laboratoria één en dezelfde accreditatie van de RvA hebben verworven!

Niet-medische laboratoria gaan door met SARS-CoV-2 testen

De Rijksoverheid heeft vorig jaar bij monde van het ministerie van VWS, Dienst Testen, aan Fenelab gevraagd om de extra testcapaciteit te realiseren. Het consortium is begin dit jaar voortvarend aan de slag gegaan en er is wederzijds tevredenheid over de geleverde diensten. Om die reden en omdat er nog altijd sterke behoefte is aan voldoende testcapaciteit, is de samenwerking verlengd tot medio juli a.s. Het Fenelab is verheugd dat het Fenelab Consortium COVID-19, conform de doelstelling van Fenelab (accreditatie conform ISO 17025), een bijdrage levert in het medisch testlandschap en daarmee in crisissituaties door de Rijksoverheid en andere betrokkenen als betrouwbare partner kan worden ingeschakeld.Over Fenelab

is dé branchevereniging van geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland. Fenelab vertegenwoordigt circa 90 onafhankelijke laboratoria in diverse sectoren: milieu, food, feed, agro, medisch, farma, veterinair, (drink)water, petrochemie, forensisch, kalibratie en bouw. Leden van Fenelab zijn publieke-, semipublieke en private organisaties en bieden werkgelegenheid aan circa 5.000 mensen. De omzet bedraagt ruim 5,5 Miljard Euro.

Over Fenelab Consortium COVID-19

Het Fenelab Consortium COVID-19 is een maatschap van Fenelab leden die gezamenlijk in opdracht van het Ministerie van VWS, Dienst Testen een SARS-CoV-2 testfaciliteit ter beschikking stelt. Het consortium voert op verzoek van VWS-coronatesten uit. Bij aanvang van de werkzaamheden zijn negen Nederlandse Fenelab leden een samenwerking aangegaan om de speciale dienstverlening te leveren.Voor informatie over dit persbericht en over Fenelab kunt u contact opnemen met de secretaris, de heer drs. Edwin Zoontjes (0630062189, edwin.zoontjes@fenelab.net). Zie voorts www.fenelab.nl

download PDF